Hoppa till innehåll
21 sep 2021
Akademisk praktik VT2022

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till våren 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …

Läs mer
16 aug 2021
Luckor i cybersäkerhetsforskningen?

SOFF:s medlemsgrupp för cyberförsvar arbetar för närvarande med en kartläggning av forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ på området. Dels har branschen tittat på vilket utbud av offentliga forskningsprogram som är tillgängliga för företag i Sverige. Dels vilket behov som finns hos cybersäkerhetsföretagen för motsvarande initiativ. Kartläggningen tar ansats att granska pågående program nationellt samt på EU och …

Läs mer
24 jun 2021
FoT-utbudet inom cyberförsvar

Resultatet av kartläggningen av pågående forskningsprojekt på nationell, EU och Nato nivå finner ni i följande excelfil. I insamlandet av information har vi utgått från begreppen: cyberförsvar; cybersäkerhet; IT-säkerhet; säkerhet i informationssystem; informationssäkerhet; datasäkerhet och robusta system. Begreppen är utvalda för att kunna göra en avgränsning till det område som torde vara relevant för SOFF …

Läs mer
18 jun 2021
Armén i fokus när människan ska stärkas

Vi kan få det avklarat direkt. Ett av de vanligaste exemplen på mänsklig förstärkning har det arbetats med i decennier – redan på 1960-talet arbetade det amerikanska bolaget General Electric med att öka människors styrka och uthållighet med så kallade exoskelett. Ett exoskelett kan vara passivt och med hjälp av exempelvis stag och fjädrar avlasta …

Läs mer
11 jun 2021
AI-expert: Oklart vad Ryssland och Kina gör

Det handlar om att artificiell intelligens kommer att användas inom exempelvis autonoma system och bildigenkänning. Nära i tiden ligger också utvecklade identifieringstjänster. Men hotet från en eventuell samordnad it-attack mot hela samhället ligger kanske närmast i tiden och där skulle AI kunna skydda, enligt expertis. – Det är svårt för människor att föreställa sig kraften …

Läs mer
10 dec 2020
Näringslivet kommenterar cybersäkerhetscentret: ”Äntligen”

Cyberhoten är omfattande och inrättandet av ett cybersäkerhetscenter skickar en signal att Sverige – tillsammans – kommer att göra vad vi kan för att det inte ska bli enkelt att attackera vårt samhälle. Regeringens beslut idag innebär att fyra myndigheter får i uppdrag att inrätta ett center för att kraftsamla den förmåga och kunskap som …

Läs mer
8 okt 2020
Partierna om försvars- och säkerhetspolitiken

Försvars- och säkerhetspolitiken Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid Motion 2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) Säkerhetspolitik Motion 2020/21:3010 av Lars Püss m.fl. (M) Natomedlemskap för Sverige Motion 2020/21:3240 av Fredrik Malm m.fl. (L) Sverige behöver Natomedlemskap Motion 2020/21:1205 av Edward Riedl (M) Säkerhetspolitisk handlingsfrihet Motion 2020/21:3429 av …

Läs mer