Hoppa till innehåll
15 maj 2024
Branschstatistik 2023 – tilltagande tillväxt, lägre än väntat

Omsättningen Även 2023 fortsatte marknaden att öka om än med något lägre tillväxt än förväntat. Den totala omsättningen 2023 (inom försvar och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 64 015 miljoner kronor (jämfört med 51 438 mkr året innan). Med hänsyn till beslutade försvarsinvesteringarna i Sverige och hos allierade, och den …

Läs mer
SOFFs föreningsstämma blickar framåt
7 maj 2024
Välbesökt när branschen samlades till föreningsstämma

En mycket viktig punkt på dagordningen var val av styrelse. Styrelsen är en viktig del av vår verksamhet och de både representerar våra medlemsföretag och leder föreningens verksamhet där styrelsen ger kansliet och medlemmarna tillgång till erfarenhet och kompetens. Stämmans nyvalda ledamöter stärker vår förening med viktiga kompetenser som kan bidra till att utveckla marknaden …

Läs mer
26 apr 2024
Branschen analyserar Försvarsberedningens rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad”

Huvudpunkter i Försvarsberedningens rapport Den 26 april blev Försvarsberedningen klar med sin slutrapport gällande totalförsvaret 2025-2030. Rapporten visar upp bred politisk enighet då alla åtta riksdagspartier ställer sig bakom beredningens slutsatser och förslag. Den nya säkerhetspolitiska inriktning där Sverige är en del av försvarsalliansen Nato har gett nya dimensioner i rapporten jämfört med de tidigare delrapporterna …

Läs mer
Bild: Rebecca Nordin Vainio
26 apr 2024
Vad gör en policystrateg på SOFF?

”Att få arbeta med samhällsfrågor och kommunikation på SOFF är en fantastisk möjlighet. Jag ser fram emot att använda mina färdigheter för att bidra till organisationens viktiga arbete”, säger Rebecca. Hon betonar vikten av företagens roll i samhället och deras bidrag till samhällets säkerhet, något som genomsyrar hennes vision för föreningen. En av de mest …

Läs mer
16 apr 2024
En ny exportkontroll som medlem i Nato – vägen framåt

Utredningen har behov av att förstå marknadens internationella dynamik och politiska styrning för att kunna forma en framtida svensk exportkontrollpolitik som är både ansvarsfull och anpassad till de nya realiteterna i en föränderlig värld. Christer delar med sig av sin insikt om utredningens betydelse: ”Framför allt frågan om internationella materielsamarbeten kan komma att påverka vår …

Läs mer
Madelene Rydén och Vendela Risendal, båda på SOFFs kansli
21 feb 2024
Möt Vendela – ny koordinator på SOFF

Välkommen till SOFF, Vendela! Det är en stor glädje att ha dig ombord. Kan du berätta lite om din bakgrund och vilken roll du kommer att ta på dig här hos oss? ”Tack så mycket! Det känns fantastiskt att vara här. Min bakgrund sträcker sig från projektledning inom kontrollåtgärder vid markarbete, där jag arbetade på …

Läs mer
13 feb 2024
Gudrun – SOFFs expert i utredningen om säkerhetsskydd

En dynamisk säkerhetsmiljö ”Sverige och dess företag står inför ett alltmer komplicerat säkerhetspolitiskt landskap,” inleder Hansson vårt samtal. ”Den rådande situationen kräver att vi ständigt utvärderar och anpassar vårt sätt att skydda kritisk infrastruktur och känslig information.” Det är mot denna bakgrund som den nya statliga utredningen tar sin början, med ett tydligt uppdrag att …

Läs mer
2 jan 2024
Kompetensförsörjning grundförutsättning för försvarsförmåga

För att möta en förändrad omvärld behöver vi bli fler. Vi behöver bli fler inom olika yrkeskategorier. Ingenjörer, lagerpersonal, jurister, soldater, projektledare, statsvetare, HR-personal, officerare, produktionspersonal och administratörer – alla behövs och kan bidra till att trygga vår demokrati och säkra det som är skyddsvärt i vårt samhälle. En lyckad kompetensförsörjning bygger på samarbete där …

Läs mer
Pia Sandvik, ledamot av SOFFs styrelse och vd Teknikföretagen
15 dec 2023
Fem frågor till Pia Sandvik – ny i styrelsen

Vem är du och vilken bakgrund tar du med dig till styrelsen? Jag har en bred erfarenhet från såväl industri, som akademi och forskningsinstitut där vikten av kunskap, teknik och utveckling varit en gemensam nämnare. De genomsyrar också mitt synsätt i SOFFs styrelse. Säkerhet och försvar behöver byggas och baseras på avancerad teknik. Det skapar …

Läs mer
Ronja Ahlberg, områdesansvarig Cyberförsvar. Foto: Staffan Ekstrand, FMV
17 nov 2023
SOFF växer – tre tjänster att söka

UPPDATERING 30 november: Glädjande har vi fått många ansökningar – tack alla för ert intresse för SOFF och vår förening. Tjänsten som projektledare är tillsatt. Vi har påbörjat urvals processen för övriga tjänster, där vi har över åttio sökande. den 4-5 december arrangerar vi årets stora konferens, varför vi hoppas återkomma i processen tiden därefter. …

Läs mer
14 nov 2023
Hållbar ammunition – branschen driver projekt med stöd av Vinnova

SOFF har, tillsammans med medlemsföretag och FMV, fått medel från Vinnova för ”Projekt Grön och Hållbar Ammunitionsförsörjning” (PROGHA) som syftar till att öka möjligheter till en ökad hållbarhet vid utformning av styrmedel inom ammunitionsförsörjning. Syftet är att främja cirkulära processer och hållbarhetsvärden inom framtida upphandlingsförfaranden inom ammunitionsområdet. Projektet har två delområden. Det första ska ta …

Läs mer
10 nov 2023
SOFF lanserar samarbete med strategiska partners

Våra partnerföretag är; Rud Pedersen Public Affairs, AIMS International, Diplomat Communications, Baker McKenzie samt Svensk Försvarskompetens. Vi ser fram emot att tillsammans möta de behov som medlemmar och strategiska partners möter för att främja säkerhets- och försvarssektorn i Sverige. Inledningsvis sker samverkan med dessa utvalda företag, men kan senare kompletteras med fler inom kategorier som …

Läs mer