Hoppa till innehåll

Sensec Holding genomför försäljning av dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet

Logotyp: Sensec
Logotyp: Sensec

Sensec Holding genomför försäljning av dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet – fokus på kärnverksamheten samt stärker kassan för fortsatt expansion i Norden.

Sensec har idag tecknat ett avtal med MediRätt om försäljning av samtliga aktier i Sensec Personlig
Säkerhet AB. Försäljningen inbringar 8 MSEK i kontant ersättning och ger Sensec en god finansiell
grund för fortsatt expansion i Norden inom bolagets kärnverksamhet; Säkerhet i känsliga miljöer.
Försäljningen skapar även förutsättningar för att infria de finansiella strategiska mål som
verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål om 20% och ett lönsamhetsmål innebärandes en
rörelsemarginal på 10% redan under innevarande år.

Försäljningen och tillträdesdatum sker per den 2 juli. Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK och
resultateffekten av försäljningen är mycket god.

Det här är ett mycket bra erbjudande, stärker vår kassa, skapar trygghet och ger oss förutsättningar
att öka takten på vår expansion och nordiska satsning. Sensec Personlig Säkerhet har varit en udda
fågel i vår portfölj och har sedan tidigare separerats från vårt huvudkontor i Arlandastad till egna
lokaler i Solna Business Park. Här har bolaget kunnat bedriva en effektiv och funktionell verksamhet
med en helt annan typ av försäljningsarbete, dock till en högre kostnad för overhead och
administration som följd. Medirätt är sedan tidigare kund till Sensec Personlig Säkerhet och
tillsammans kommer de att bli mycket framgångsrika, både vad gäller produktutveckling och
försäljning med produkter och tjänster som tryggar vardagen för patienter och personal, bl.a. inom
vården, säger Michael Pettersson, VD för Sensec Holding AB (publ).

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i  samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående  kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 16.00 CET.

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök Sensecs hemsida.

Företagsnamn
Sensec AB
Adress:
Charles Gata 2A
Postnummer & Ort
195 61 Arlandastad
Webbplats:
www.sensec.se
Telefon:
+46 8 5100 5400

Relaterade nyheter