Hoppa till innehåll

Sensec-gruppen introducerar ny säkerhetslösning för den svenska marknaden

Logotyp: Sensec
Logotyp: Sensec

Sensec har tecknat ett exklusivt avtal med den brittiska välkända tillverkaren av markradarsystem Navtech. Avtalet riktar sig för den svenska marknaden och kunderna är flygplatser, kärnkraftverk, hamnanläggningar, försvarsanläggningar m.m. Det här avtalet har givit oss fler möjligheter att utveckla affärer med befintliga kunder, säger VD Sensec Michael Pettersson.

Tekniken ger mycket bra förutsättningar för säkerhetsanläggningar att hålla koll på verksamheten inom speciella områden, både i mörker som i dimma. Vilket är unikt. Produkten kombineras med intelligent kameraövervakning för snabb identifiering för att säkerställa att inga obehöriga befinner sig inom utsatta områden.

Markradarövervakning är mycket efterfrågad, dels tar man ett helhetsgrepp om områdesskyddet och kan tidigt detektera intrång av människor samt fordon och samtidigt få en möjlighet att bättre fördela
bevakningsresurser. Förutom säkerhet så används markradarövervakning för att få en varning när vilt såsom älg och ren tar sig in på ett flygplatsområde, med tidig upptäckt kan man hantera detta utan att påverka flygrörelser, säger Johan Thylander KAM. Vi letar ständigt efter bra kompletterande tjänster och detta passar perfekt in. Vi upp skattar att marknaden för denna teknik är ca 50 miljoner per år och vi kan ha möjlighet att äga ca 10% av den, säger Michael Pettersson.

Arlandastad 2019-09-30
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda
dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans
är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll
innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ),
+46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Företagsnamn
Sensec AB
Adress:
Charles Gata 2A
Postnummer & Ort
195 61 Arlandastad
Webbplats:
www.sensec.se
Telefon:
+46 8 5100 5400

Relaterade nyheter