Hoppa till innehåll

Sensec fullföljer förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S

Logotyp: Sensec
Logotyp: Sensec

Arlanda stad 2021-02-01

Sensec Holding AB (publ) har idag fullföljt förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S som offentliggjordes den 23 december 2020. Sensec Holding har erlagt den första delbetalningen av köpeskillingen om 20 MNOK. Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har uppfyllts och Sensec Holding har därmed tillträtt 100% av aktierna i Bertel O Steen Airport Solutions A/S.

Bertel O Steen Airport Solutions A/S kommer ur den norska koncernen Bertel O Steen Industri. Bolaget är liksom Sensec en helhetsleverantör av säkerhetsutrustning såsom bagageröntgen, metalldetektorer och annan detektions- och spårningsutrustning. Utöver detta har bolaget även en väletablerad servicefunktion samt en egenutvecklad IT plattform riktad mot styrsystem för bland annat bagage- och posthantering. Då Bertel O Steen Airport Solution A/S bedriver en verksamhet som liknar den Sensec bedriver i Sverige idag kommer övertagandet ge betydande synergieffekter som kommer främja verksamheterna i både Norge och Sverige.

Den totala fasta delen av förvärvet uppgår till 30 MNOK. Köpet finansieras till hälften genom banklån och resterande från egen kassa. Köpeskillingen är uppdelad i fyra delbetalningar, den andra delbetalningen om 2,5 MNOK görs i augusti 2021 och den tredje delbetalningen om 7,5 MNOK görs i januari 2022. Utöver detta kan en rörlig del tillkomma om som mest 9 MNOK, denna är villkorad av ett antal specifika affärshändelser.

”Förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S är första steget i vår tillväxtresa vilket känns otroligt inspirerande. Nu startar vi äntligen upp ett samarbete med enorm potential. Övertagandprocessen med alla dess delar är redan påbörjad och vårt team här i Sverige står redo för kommande utveckling. Samarbetet med våra norska kollegor har en lång historia så jag ser med stor tillförsikt fram emot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans.” Säger Michael Pettersson, VD Senses Holding AB.

Bertel O Steen Airport Solutions prognostiserade nettointäkter och justerat EBITDA för 2021 är beräknad till ca 70 MNOK respektive ca 2,5 MNOK. Sensec Holding AB lämnar ingen prognos för 2021 men förväntar sig att förvärvet kommer resultera i ett antal synergier med kraftigt förbättrad bruttomarginal samt ökade tillväxtmöjligheter.

Styrelsen i Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Företagsnamn
Sensec AB
Adress:
Charles Gata 2A
Postnummer & Ort
195 61 Arlandastad
Webbplats:
www.sensec.se
Telefon:
+46 8 5100 5400

Relaterade nyheter