Hoppa till innehåll
Medlemsföretag i SOFF
Logotyp: Sensec

Sensec AB

Sensec har i över 30 år levererat säkerhetslösningar och teknisk utrustning för att detektera och/eller identifiera farliga föremål och ämnen till kritisk infrastruktur i Sverige som flygplatser, kärnkraftverk, blåljusverksamhet, fängelser, regerings- & myndighetsorgan, försvarsmakten mm. Vår utrustning används för att garantera rikets säkerhet, säkra kritisk infrastruktur, förhindra såväl inhemsk som utländsk terrorism på svensk mark samt garantera säkerheten för first responder personal (Polis, Brandkår etc), personal inom kontrollerande organ samt försvarsmaktens personal både i Sverige och utomlands. Vår primära målgrupp är statliga och kommunala verksamheter men omfattar även den privata sektorn.

Sensec Gruppen har verksamhet i Sverige genom Sensec AB och i Norge genom systerföretaget Sensec Solutions AS. Sensec Gruppens verksamhetsområden omfattar bland annat:

Checkpoints. Checkpoints utgörs av tekniska säkerhetslösningar för att säkerställa att otillåtna föremål eller ämnen detekteras eller identifieras. Lösningarna består bland annat av röntgenutrustningar, metalldetektionsutrustning, vätskeanalysatorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, gamma- och neutrondetektorer samt olika typer av spårämnesdetektorer. Därutöver tillkommer ett stort utbud på system-, underhåll-, utbildnings- och tilläggstjänster.

Integration & logistik. Sensecgruppen tillhandahåller skräddarsydda och automatiserade lösningar/system för styrning och övervakning av bagage (BHS) och intralogistiska lösningar (post & paket). Inom exempelvis BHS levererar vi hela kedjan från incheckningskiosker och bagdrop till bandtransportörer, PLC, SCADA och överordnade övervaknings- och planeringslösningar som använder sig av AI för att optimera kapacitet och resurser.

Defence. Sensecgruppen tillhandahåller tekniska lösningar för Försvarsmakten i form av exempelvis mindetektion, stationär och bärbar röntgenutrustning, lösningar inom CBRNe området som gas- och sprängämnesdetektion, strålningsdetektion mm.

Service. Vår serviceavdelning, Sensec Support & Service, består av högt kvalificerade tekniker som är utbildade och certifierade av våra leverantörer. Teamet med dess projektledare ansvarar för alla leveranser, installationer, underhåll och reparationer. Alla Sensecs större eller mer omfattande leveranser bedrivs i projektform enligt vår projektmodell för att garantera en kvalitetssäkrad lösning.

Utbildning. Vår utbildningsavdelning genomför bland annat operatörs- och repetitionsutbildningar enligt Transportstyrelsens regelverk mot Swedavia och SRFF flygplatser gällande operatörs- och repetitionsutbildningar. Vi erbjuder även utbildningar för tekniskt personal i handhavande och felsökning samt felavhjälpning på den tekniska utrustningen.

Företagspresentation
Kontaktinformation
Företagsnamn
Sensec AB
Adress:
Charles Gata 2A
Postnummer & Ort
195 61 Arlandastad
Webbplats:
www.sensec.se
Telefon:
+46 8 5100 5400

Medlemsnyheter