Hoppa till innehåll

Ny VD på Systecon

I och med semesterledigheterna kommer Robert Hell, efter snart elva år som VD för Systecon, att lämna över stafettpinnen till Systecons mångårige medarbetare Tomas Eriksson.

Tomas har varit på Systecon sedan 2002 och har de senaste åren arbetat som utvecklingschef. Tomas är djupt förankrad i Systecons traditioner och affärsidé och har de rätta egenskaperna för att kunna föra verksamheten framåt ytterligare. Det känns därför naturligt att Tomas efterträder Robert som VD.
Robert kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i Systeconkretsen, bl.a. som delägare och konsult.

Under Roberts tid som VD har Systecon utvecklats till ett större, mer professionellt och mer etablerat företag med en stabil global verksamhet och ett starkare varumärke än när han tog över ansvaret för snart elva år sedan.

Idag har Systecon en civil konsultverksamhet med tyngdpunkt i järnvägsbranschen och våra metoder att upphandla fordon med LCC börjar bli standard i Norden. Systecons produktverksamhet har vuxit kraftigt och Opus Suite används idag i 25 länder över hela världen och Systecon finns representerade i 12 av dessa länder. Systecons position på marknaden har stärkts, inte minst genom etableringarna av Systecon North America och Systecon Korea utöver Systecon UK som ju funnits ända sedan 2001. Systecon har i dagsläget ca femtio anställda, varav merparten av dessa har anställts de sista tio åren.

Intresset för Life Cycle Management ökat runt om i världen. Systecon är väl positionerat för att ta ledartröjan i den utvecklingen. Opus Suite är idag det ledande valet för modellering och simulering inom sin nisch och våra medarbetare är mycket eftertraktade och hyser ett högt förtroende hos våra kunder.

Nyheten kan även läsas på Systecons hemsida här.

Företagsnamn:
Systecon AB
Adress:
Box 191 71
Postnummer & Ort:
104 32 Stockholm
Webbplats:
www.systecongroup.com
Besöksadress:
Rehnsgatan 20
Telefon:
+46 8 459 07 50

Relaterade nyheter