Hoppa till innehåll
Medlemsföretag i SOFF

Systecon AB

Systecon levererar konsulttjänster och programvaror inom life cycle management (LCM), integrated product support (IPS/ILS), systemlogistik mm till kunder i Norden och internationellt. Inom området analytisk LCM (Life Cycle Management) är Systecon en internationell tankeledare, och många av världens mest komplexa teknikprojekt förlitar sig på vår LCM-analysplattform Opus Suite. Vi har en stor kundbas inom försvarssektorn, och även inom järnväg, civilflyg, vindkraft, olja/gas, mm. Varje dag bidrar Systecon och vår programvara Opus Suite till välgrundade strategiska och taktiska beslut och kostnadseffektiva lösningar inom utveckling, upphandling och produktion i hundratals företag och myndigheter i mer än 20 länder på fem kontinenter.

Vår programvara Opus Suite är ett världsledande analysplattform för strategiskt och taktiskt beslutsstöd inom LCM, IPS/ILS, LSA och LCC. Opus Suite gör det möjligt att identifiera, analysera, optimera och påverka de faktorer som påverkar tillgänglighet, uppdragseffektivitet och kostnader för en systemflotta, över hela dess livscykel. Opus Suite används i massor av försvarsprogram över hela världen, av både myndigheter och branschledande leverantörer, för att säkerställa beredskap, uppdragseffektivitet och kostnadseffektivitet genom livscykeln. Opus Suite stöder strategiskt och taktiskt beslutsfattande när det gäller utformningen av de tekniska systemen, deras underhållslösning och driftplanering, för att maximera effektivitet, flexibilitet och robustheten hos försvarssystem samtidigt som kostnaderna för hela livslängden sänks. Opus Suite modellen är mycket flexibel, och kan hantera såväl enkla konceptmideller som mycket detaljerade ”digital twin” modeller, som sedan används i snabba noggranna analyser, optimering och simulering av teknisk design och supportsystemdesign.

För mer information: www.systecongroup.com

LCM – Shouldering Thru-Life Responsibility

Webinar-inspelning analysdriven LCM. Övergripande tankesätt och metodik, följt av olika illustrativa fallstudier.

Titta på webinar >>

Följ Systecon på Linkedin
Kontaktinformation
Företagsnamn:
Systecon AB
Adress:
Box 191 71
Postnummer & Ort:
104 32 Stockholm
Webbplats:
www.systecongroup.com
Besöksadress:
Rehnsgatan 20
Telefon:
+46 8 459 07 50

Medlemsnyheter