Hoppa till innehåll

Amerikanska försvaret använder unik svensk programvara för att sänka kostnaderna

US Navy använder nu programvaran Opus Suite från svenska Systecon för det omfattande arbetet att sänka drift- och underhållskostnaderna för stridsflygplanet F-35 Joint Strike Fighter

F-35-projektet gav upphov till stora rubriker i USA för några år sedan när tidiga uppskattningar av livscykelkostnaderna för hela projektet beräknades till över en biljon dollar, d.v.s. ca 8 000 miljarder svenska kronor. Därefter har stora ansträngningar gjorts för att sänka såväl priset för flygplanet som kostnaderna för driften och där kommer Systecon in i bilden. Företagets programvarusvit ger överblick och detaljförståelse för de faktorer som påverkar komplexa systems prestanda och kostnader över hela deras livscykel, för att sedan kunna optimera reservdelslösningar, underhållsresurser och supportorganisation.

Besparingspotential på tiotals miljarder kronor
Pentagon etablerade 2013 ett ”Cost war room” där US Navy, US Air Force och US Marine Corps och huvudleverantörerna Lockheed Martin och Pratt and Whitney möts för att identifiera kostnadssänkande åtgärder. Sedan hösten 2014 använder man där Systecons programvara Opus Suite för att värdera och optimera balansen mellan flygproduktion, underhåll och livscykelkostnad. Projektet hade utan framgång provat flera andra lösningar på marknaden innan man fastnade för Opus Suite.

Tidiga analyser visar en besparingspotential på flera tiotals miljarder kronor. US Navy Air Systems Command, som har huvudansvaret för underhållet av F-35, köpte nyligen en s.k. enterprise-licens för Opus Suite, som ger hela organisationen tillgång till programvaran. Utöver F-35 kommer Opus Suite att användas for optimering och simulering av supportlogistiken för flera andra system, som t.ex. F/A18 Super Hornet, H60 Blackhawks, CH53 och V22.

– Vi är mycket glada över det genomslag som Opus Suite har fått inom det amerikanska försvaret. När kunden jämförde olika alternativ var vår mjukvara den enda som hade kapaciteten att modellera deras komplexa problem, så vi har en unik position på marknaden. Jag är övertygad om det här
kommer att ge ringar på vattnet och ser med stor tillförsikt fram emot vår fortsatta etablering i USA,
säger Robert Hell, VD på Systecon AB.

För att förstärka och förtydliga etableringen i USA har Systecons samarbetspartner i USA sedan 2012, WPI Services, även övergått till att operera under namnet Systecon North America.

Opus Suite balanserar F-35-programmets prestanda och livscykelkostnader
Opus Suite används i projektet för att modellera såväl det komplexa flygplanet som den stora multinationella organisationen för drift och underhåll. Med simulering och kostnadsanalys tar man reda på vilka faktorer som driver kostnader och effektivitet, och optimerar sedan dessa utifrån ett
livscykelperspektiv. Opus Suite har integrerats som beräkningsmotor i en lösning som kallas Joint
Afford-ability Model och som ger såväl beslutsfattare som modellerings-experter snabb och konkret
information om effekterna av olika förbättringsförslag eller andra projektförändringar.

Användandet av Opus Suite i F-35-programmet har inneburit att systemets gränser har utmanats och verktyget har fått bevisa sin kapacitet att hantera stora komplexa fall. F-35 kommer att finnas i tre olika versioner och användas av minst tio olika länder med olika driftsscenarior och försörjningslösningar över lång tid.

Kontakt för mer information:
Robert Hell, VD, Systecon
Systecon AB
08-459 0771, 070-259 5600

Företagsnamn:
Systecon AB
Adress:
Box 191 71
Postnummer & Ort:
104 32 Stockholm
Webbplats:
www.systecongroup.com
Besöksadress:
Rehnsgatan 20
Telefon:
+46 8 459 07 50

Relaterade nyheter