Hoppa till innehåll

Nato vecka i Stockholm – Industry Forum och NIAG Plenary

Flagga: Nato
Flagga: Nato

Nato och försvarsföretagen – en introduktion

Den 23 oktober (start vid lunch) bjuder SOFF in till en utbildning om vad Nato egentligen innebär för företagen. Vi besvarar frågor som ”Vad är Nato?”, vad innebär Nato för det svenska försvaret”, samt ”hur sker det civila beredskapsarbete i Nato?” Vi går igenom akronymer som Diana, NIAG och STO. Vi berättar om hur kodifieringen fungerar, hur företagen kan ta del av ster samt vad Nato Innovation Fund kan öppna för möjligheter. Max 70 platser (när motsvarande utbildning genomfördes i juni hade blev den fulltecknad på 10 dagar). Mer information samt anmälan.

Nato Industry forum

Den 24-25 oktober arrangerar Nato konferensen ”NATO Industry Forum” i Stockholm. Temat för årets konferens är ”Addressing the New Strategic Reality Together”. Konferensen samlar försvarsmarknadens aktörer till diskussion om innovation, teknikutveckling, försörjning och framtida förmågor som berör Nato. FMV kommer på regeringens uppdrag att vara värdorganisation för konferensen.

Senast den 15 september kan intresserade anmäla sig via länk. Eftersom antalet platser är mycket begränsade kommer alla anmälningar att granskas, värderas, väljas ut och bekräftas av Nato. Avgiften för företag är €300.

NIAG Plenary

NIAG är Natos rådgivande organ för industri- och marknadsfrågor.

Den 26-27 oktober arrangerar Nato även plenarmöte inom Nato Industry Advisory Group (NIAG) i Stockholm. NIAG:s plenarmöten utgör informationsutbyte mellan Nato och företagen för diskussion om bl.a. relevanta ämnen (studier, arbetsgrupper). NIAG grundades 1968 som en arbetsgrupp under Armaments Directors (CNAD) med representanter från Natos medlemsländer. NIAG är ett rådgivande organ som samlar medlemsländernas branschföreningar och företag som ett stöd till CNAD med syfte att tillhandahålla ett forum för fritt utbyte av åsikter om industri, teknisk, ekonomisk, förvaltning och annat relevanta aspekter av forskning, utveckling och produktion av försvars- och säkerhetsutrustning inom alliansen. NIAG ska även ge råd till CNAD och andra Nato-organ om hur Nato utvecklar försvarsmarknaden samt även bistå de viktigaste beredningsgrupperna inom Nato med kunskap om hur bäst möta Natos förmågemål. Regeringen har gett ett uppdrag till SOFF som kommer att vara svensk värdorganisation för NIAG Plenary som även stöttas i genomförandet av FMV.

Under veckan kommer även vissa sidoaktiviteter att arrangeras.

Prestera er i samband med NIAG

I samband med NIAG (Nato Industry Advisory Group) möte den 26-27 oktober kommer det att arrangeras ett mingel där det kommer finnas möjlighet till exponering för företagen. Minglet sker den 25 oktober. Totalt deltar ett 100-tal personer från alla Nato och PFP-länder. Exponeringen kommer att ske genom synlighet med logga, möjlighet att ställa upp roll-up, speed pitch i inledningen, mm. Anmäl ert intresse här.

Fler Nato-relaterade aktivitete

Den 9 oktober besöker vi även NSPA, den 10 oktober arrangeras ett seminarium med NCIA och den 4-5 december har Träffpunkt Internationell Samverkan bl.a. fokus på Nato.

Läs mer om SOFFs arbete inom Nato.

Bild: Erik Ekudden, Eriksson, på Nato Industry Forum i Rom
Bild: Erik Ekudden, teknikchef på Eriksson, medverkar på scenen i Rom när Nato Industry Forum arrangerades senast.
Stockholm
23 - 27 oktober 2023

Plats

Stockholm

Organisatör

Dagarna arrangeras av Nato (SOFF är värd för NIAG Plenary och FMV är värd för NIF)

Kontaktperson
Niklas Alm Stf generalsekreterare 08-782 08 77 070-782 46 11 niklas.alm@soff.se