Träffpunkt: Internationell samverkan

Träffpunkt: Internationell samverkan ersätter i år Försvarsföretagsdagarna och blir en konferens med fokus på internationell samutveckling och export.

Konferensen (som både innehåller nätverkstillfällen och dialogplatser) samarrangeras med Försvarets materielverk och ISP .

Några områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat ambassadernas stöd till företagen, affärsmöjligheter inom EU och Nato, krediter och finansiering, stöd till Ukraina och försvarsnyttan. Från samarbete till export.

Programmet kommer presenteras i september. I anslutning till konferenslokalen kommer mötesplatser finnas där du kan ställa direkta frågor och bättre förstå förutsättningarna för ditt företag att verka internationellt.

Anmälan öppnar i september. Missa inte årets exportdagar för försvarsföretag i Sverige.