Hoppa till innehåll
13 jun 2023
Möte om föreningens arbete inom ”ESG”
Den 13 juni kl. 09.30 – 12.00 kommer ett möte om föreningens arbete inom ESG att hållas, dvs det sociala, miljön och ekonomin arbetet inom hållbarhet. ESG står för Environmental, Social samt Governance. Mötet kommer att behandla tillvägagångssätt för föreningen att tydliggöra och stärka kopplingen mellan branschens hållbarhetsarbete och möjligheter på kredit- och kapitalmarknaden – …
Läs mer
21 jun 2023
Breiefing om amerikanska regelverk som styr investeringar
Den 21 juni arrangerar SOFF och Teknikföretagen en breifing (hybrid; på plats på Storgatan 5 eller digitalt via Teams) om främst det amerikanska regelverket för granskning av utländska investeringar.  Mot bakgrund av ett försämrat geopolitiskt läge genom en rad länder i EU, tillika UK och USA successivt regleringar för kunna förhindra oönskade uppköp. Regleringarna ger …
Läs mer
6 sep 2023
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 6 september kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. Ordförande är Björn Uggla, Saab och vice ordförande är Peter Engberg, Partnertech. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
Soff antikorruptionsutbildning
7 sep 2023
Rundabordssamtal – Hur stärker vi tillsammans arbetet mot korruption?
Korruptionsrisker, riskreducering och riskhantering är avgörande för branschens utveckling. SOFF samlar regelbundet beslutsfattare från företagen till förtroendefulla samtal för att fördjupa erfarenheter och kunskaper. Samtalet inleds denna gång av Institutet mot mutor och Baker MacKenzie innan företagen delar best practice. Samtalet är endast för inbjudna mindre medlemsföretag (SMF). Vid frågor, vänligen kontakta Lise.
Läs mer
22 nov 2023
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 22 november kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. Ordförande är Björn Uggla, Saab och vice ordförande är Peter Engberg, Partnertech. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
4 dec 2023
Träffpunkt: Internationell samverkan
Träffpunkt: Internationell samverkan ersätter i år Försvarsföretagsdagarna och blir en konferens med fokus på internationell samutveckling och export. Konferensen (som både innehåller nätverkstillfällen och dialogplatser) samarrangeras med Försvarets materielverk och ISP . Några områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat ambassadernas stöd till företagen, affärsmöjligheter inom EU och Nato, krediter och finansiering, …
Läs mer