Fördjupningsseminarier 2020 är senarelagda – mer information kommer

Fördjupningsseminarier 2020 är senarelagda – mer information kommer!

Fördjupningsseminarier 2020 som var planerade att hållas mellan 20 och 29 april kommer att genomföras senare framöver.

UPPDATERING: Nya datum för genomförande av dessa seminarium är den 22-23 september och 28-29 september

Vi hoppas att snart som möjligt kunna återkomma med detaljerad information om datum och tidpunkt före respektive seminarium.

Vid samtliga tillfällen kommer det att finnas möjlighet att stanna på/inleda med lunch. När nya datum är bokade kommer information om program och anmälningslänk finns under respektive seminarium.