Exportkluster - tema Container

5 oktober kl. 13.00 – 16.00 på SOFF

SOFF skriver om Cyberförsvar

Juridisk grundkurs - att sälja på försvarsmarknaden

Den 19 oktober kl. 10.00 – 15.00 på SOFF.

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige
SOFF verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte