Strategisk Dialog 2.0


SOFF:s remissvar gällande KEX-utredningen


Antikorruption

Antikorruptionsutbildning. Now also in English!

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige
SOFF verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte