Exportkluster - Personlig utrustning

21 november kl. 10.00 – 14.30 på SOFF

SOFF skriver om Cyberförsvar

Juridisk grundkurs - att sälja på försvarsmarknaden

Den 19 oktober kl. 10.00 – 15.00 på SOFF.

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige
SOFF verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte