Hoppa till innehåll

SES Group säkerställer svensk skyddsmasktillverkning

Det svenska integrationsföretaget System Engineering Solutions (SES) har slutit ett ramavtal, med Försvarets Materielverk omfattande Ansiktsskydd 90 inklusive tillbehör (Skyddsmask 90). Avtalet sträcker sig över 7 år med ett ordervärde på ca 1,7 miljarder SEK. I och med detta säkerställs en viktig förmåga inom Sveriges gränser och leveranser de kommande 7 åren tryggas för både det militära och civila försvaret samt till ett flertal övriga myndigheter och organisationer.

Ansiktsskydd 90

Produktion av ansiktsskyddet sker i dotterbolaget SES Protection, lokaliserat i Kristianstad. SES Protection är en del av SES Group med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. SES Group arbetar med utveckling och leverans av högteknologiska integrationslösningar till totalförsvaret. SES äger sedan tidigare det finska integrationsföretaget Conlog Oy, det norska bolaget Ritek A/S samt det svenska bolaget SES integration.

SES Protection är specialiserade på skyddsprodukter för både militärt och civilt bruk och tillhandahåller lösningar inom, framför allt, CBRN området. Bolaget har verkat i olika former under många år och levererat tillförlitliga kvalitetsprodukter, utvecklade i nära samarbete med användare över hela världen.

Ansiktsskydd 90 levererades i 750 000 exemplar till Svenska Försvarsmakten under åren 1994-1999. Ansiktsskydd 90 används redan i stor omfattning av Försvarsmakten, Räddningstjänster och flera andra myndigheter. Ansiktsskyddet har ett fullgott CBRN skydd och är nu efterfrågat av såväl militära som civila aktörer såsom försvarsmakten, kommuner, regioner, räddningstjänst och andra myndigheter. Ansiktsskyddet uppfyller alla gällande EU direktiv och är numera CE-märkt. Därmed uppfyller de också arbetsmiljöverkets krav för användning även för civilt bruk.

«Genom att tilldelas detta kontrakt så bidrar vi till att säkerställa svensk nationell tillverkningsförmåga som både stödjer och ökar Sveriges förmåga att hantera kommande kriser» säger Pether Wallin, CEO SES Group.

Satsningar kommer nu att göras med att fortsatt vidareutveckla både ansiktsskyddet och ett antal tillbehör samt B- och C- vätskeskydd, då konceptet är efterfrågat av såväl militära som civila aktörer. De erfarenheter som dragits under många år från både militär och civil sida kommer att ligga till grund för vidareutvecklingen. Givetvis kommer samtliga produkter att vara CE- märkta. Personligt CBRN-skyddssystem innefattar komplett skyddsmask (inkl filter) med tillbehör såsom skyddsdräkt, handskar, saneringsmedel, med mera.

 

SES Group kommer i och med detta att utöka personalstyrkan. Bolaget planerar även att utöka produktionskapaciteten av Ansiktsskydd 90.

SES är ett privatägt industriföretag som arbetar i partnerskap med ett brett spektra av internationella företag inom försvars- och säkerhetsområdet.

Kontaktperson for media är Pether Wallin, CEO SES Group tfn +46 767-777400, epost; pether.wallin@sesinteg.com

Kontaktperson SES Protection är Niklas Kjellkvist, Affärsområdeschef tfn +46 761 676715, epost; niklas.kjellkvist@sesinteg.com

SES Group; http://sesinteg.com/

 

https://soff.se/medlemsnyhet/forsta-ce-markta-ansiktsskydd-90-skyddsmask-90-levereras-till-fmv-ses/

https://soff.se/medlemsnyhet/ses-group-starker-sin-position-som-systemintegrator-i-norden-ses/