Hoppa till innehåll

SES Group stärker sin position som systemintegratör i Norden, #SES

Det skånska integrationsföretaget System Engineering Solution (SES) köper det norska industriföretaget Ritek AS. Därmed blir Ritek en del av SES Group med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. SES Group arbetar med utveckling och leverans av högteknologiska integrationslösningar till både den civila och militära delen av totalförsvaret. SES äger sedan tidigare det finska integrationsföretaget Conlog Oy.

 

Ritek AS har sitt utsprung som militära verkstad inom norska försvaret. Verksamheten övertogs av de anställda 2003 som därefter utvecklat en bred portfölj av tjänster som levereras till norska och internationella, civila och militära kunder. Ritek är en strategisk partner till det norska försvaret och ingår i försvarsplaneringen när det gäller underhåll av militär materiel både i fred, kris och krigstid. Ritek har i dag 40 anställda inom olika kompetensområden.

Ritek AS var den primära norska samarbetspartnern när BAE Systems Hägglunds AB utvecklade och levererade CV 9030 till Norge. Ritek är strategiskt lokaliserat nära Trondheim, i mellersta Norge, där ett antal betydelsefulla norska försvarsinstallationer också är placerade.

«Köpet av Ritek är ett viktigt steg för SES Group i arbetet med att vidarutveckla samarbetet med totalförsvaret i de nordiska länderna», säger verkställande direktören i SES, Christer Kjellkvist.

«Genom att ha verksamhet i både Norge, Sverige och Finland kan vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt stärka den industriella dimensionen av det nordiska försvarssamarbetet. Genom att kombinera kompetens och resurser från de tre länderna kan vi optimera nyttan utifrån ett helhetsperspektiv».

SES Group blir med detta förvärv en integrerad del av totalförsvaret både i Norge och Finland.

SES är ett privatägt industriföretag som arbetar i partnerskap med ett brett spektra av internationella företag inom försvars- och säkerhetsområdet.

Kontaktperson for media är Christer Kjellkvist, telefon: +46 76-018 77 87, epost; christer.kjellkvist@sesinteg.com
SES Group; http://sesinteg.com/