Hoppa till innehåll

System Engineering Solution 37 AB (SES37) köper Conlog OY

Nybildade svenska försvarsföretaget System Engineering Solution 37 AB (SES37) köper den finska marknadsledaren för mobila skyddade lednings och sensor plattformar, Conlog OY

SES37 är ett nybildat försvarsföretag med mål att på ett innovativt sätt bidra till försvarets förmåga att möta dagens komplexa krav med säte i Höör. SES37 är ett dotterbolag till Stockforsainvest AB med säte i Malmö.

SES37 erbjuder integrerade lösningar, byggda på kunskap och expertis, baserade på produkter och tjänster från små innovativa högteknologiska företag. Dessutom erbjuder SES37 kundanpassning av standardiserade produkter/ system samt ”remanufacturing” av existerande men omoderna system

SES37 integrerar standardiserade och kvalitetssäkrade system, som på ett kostnadseffektivt sätt, och i rätt tid, bidrar till nationens hållbarhet, resiliens och säkerhet. SES37 säkrar svenska försvaret tillgång till reaktionssnabba och kostnadseffektiva innovativa leverantörer.

Conlog är ett finskt säkerhetsgodkänt, ”k-företag” som levererar mobila skyddade plattformar i containerformat till finska försvaret. Mobila skyddade ledings- och sensorplatser stödjer operativa och taktiska förmågor för inhämtning av underrättelser, övervakning af territoriet, kommunikation och ledning. Conlog är marknadsledare i Finland på mobila skyddade plattformar för lednings och sensor-centraler, radarstationer, skyddsrum, fältsjukhus och dylikt.

SES37 och Conlog kan tillsammans erbjuda modulära standardiserade skyddade lednings- och sensor plattformar som omgående kan skapa operativ effekt. Conlogs produkter blir en central part av ingående produkter i SES37 produktportfölj. Med Conlog i portföljen kommer SES37 att vara mycket väl positionerad, för att skapa nya fusionerade produkter och system med stöd av små innovativa högteknologiska företag ut på den europeiska marknaden. Uppköpet stöder också det finsk-svenska samarbetet inom försvarsområdet.

”SES37 identifierade tidigt Conlogs lösningar som intressanta och värdefulla för att snabbt möjliggöra operativa förmågor för nationella försvars- och säkerhetsorganisationer. Lösningarna uppfyller på ett konkret sätt ett stort och omedelbart behov. Conlogs metodik och lösningar är framgångsrikt testade i samverkan med försvar och universitet. Dessutom är produkterna använda i operativ tjänst i upp till 27 år”, säger Christer Kjellkvist, CEO SES37.

Conlog är sedan 1990 baserat i Universitetsstaden Oulu, har sitt Centre of Exellence för kunskap, design och utveckling i Oulu och har varit den naturliga leverantören inom sitt specialområde till finska försvaret i 27 år

Sverige och resten av Europa har under de senaste nästan 20 åren tagit en strategisk försvars och krishanterings timeout och i samband med denna nedmonterat merparten av den fasta infrastukturen för totalförsvaret. Då hotbilden i Europa dramatiskt har ändrats de senaste åren, gör de flesta nationer bedömningen att ett återtagande av en robust försvarsförmåga måste ske.

Den tidigare fasta infrastrukturen bedöms inte utan mycket stora resurstillskott kunna återskapas på kort sikt. Av kostnads- och tidsskäl, men också på grund av ett anpassningsbehov till en modern hotbild, kan mobila lösningar i många fall vara effektivare.

Behovet är uttalat stort, inte bara av ”spetsiga system”, utan på kort sikt framförallt av de system av system som bidrar till de så kallade basförmågorna (t. ex. skydd, logistik, mark-tele) som skapar förutsättningar för operativ förmåga också genom kvantitet. En stor utmaning är att få fram de system som stödjer detta i tid – och mycket tyder på att det kan vara bråttom.

Det finns risk för att en nödvändig omställning av dagens försvarsmaterielmarknad kommer att ta lång tid. Av denna anledning finns det behov av nya aktörer, som kan hantera de nya utmaningarna.

Finska staten har godkänt SES37 som internationell ägare av Conlog.

SES37 – Innovation through integration.

Kontakt:
CEO Christer Kjellkvist, Tel.: +46 76 018 77 87

COO Ole Berg, Tel.: +46 72 451 39427
info@ses37.com

Företagsnamn:
System Engineering Solution 37 AB (SES37 AB)
Adress:
Stridsvagnsvägen 10A
Postnummer och Ort:
291 39 Kristianstad
Webbplats:
www.sesinteg.com
Kontaktperson:
Christer Kjellkvist
E-post:
info@sesinteg.com
Telefonnummer:
+46 76 018 77 87
SES Group stärker sin position som systemintegratör i Norden
Läs mer här.