Träffpunkt: Säker innovation – SENARELAGD TILL 10 NOVEMBER

Program: Träffpunkt Säker innovation

Program: Träffpunkt Säker innovation

TRÄFFPUNKT: Säker Innovation flyttas till den 10 november

SOFF och Teknikföretagen välkomnar företag och myndigheter till en networking-dag med fokus på utveckling och skydd av innovationskapacitet på en global marknad.

Träffpunkt syftar till att samla teknikföretag och beslutsfattare för att öka kunskapen om hur aktörer verksamma i Sverige kan skydda och utveckla sin innovationskapacitet på en global marknad som kännetecknas av en ökad hot och förändrade konkurrensförutsättningar.

PROGRAM

Varmt välkomna till Norra Latin i Stockholm den 10 november istället.