Träffpunkt 2020 – Säker innovation

SOFF och Teknikföretagen välkomnar företag och myndigheter till en networking-dag den 5 maj 2020 med fokus på utveckling och skydd av innovationskapacitet på en global marknad.

Träffpunkt syftar till att samla teknikföretag och beslutsfattare för att öka kunskapen om hur aktörer verksamma i Sverige kan skydda och utveckla sin innovationskapacitet på en global marknad som kännetecknas av en ökad hot och förändrade konkurrensförutsättningar.

Save the date
Tisdagen 5 maj 2020. Norra Latin, Stockholm

Mer information om program, hålltider och anmälningslänk kommer att publiceras senare framöver och finnas tillgänglig här.

Vid frågor, kontakta Patrik Sandgren, Expert Digitalisering på Teknikföretagen, eller Robert Limmergård, Generalsekreterare för SOFF.