Möte med medlemsgrupp: Samhällssäkerhet

Medlemsgruppsmöte den 16 maj kl. 13.00 – 15.00.

Utmaningarna inom samhällets säkerhet samt kopplingar till bl.a. civilt försvar och försörjningstrygghet innebär att antalet frågor som särskilt rör samhällsäkerhet ökar. Nätverksgruppen blir central för utformandet av positioner och remissvar, men även för att öka kunskapen om branschens utmaningar och möjligheter.

Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, vänligen kontakta Annika Avén.

Läs mer om Samhällssäkerhet under Våra frågor på SOFF:s hemsida.