Medlemsgruppen för Exportkontroll

Den 15 mars 2018 har SOFF:s medlemsgrupp Exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Kallelse och dagordning till mötet sänds ut av kansliet.

För mer information, kontakta Robert Limmergård.

Läs mer om SOFF:s arbete med Exportkontrollfrågor.