Hoppa till innehåll

Affärskluster – Satellitkommunikation

Satellitkommunikation (SatCom) är en central del för samhällets civila och militära delar. Samtidigt måste det tillhandahållas säkra och robusta kommunikationstjänster. SOFF har idag flera medlemsföretag som bedriver verksamhet inom säker och pålitlig SatCom vid teknikens framkant. Området är likväl under kontinuerlig utveckling till följd av dess viktiga betydelse.  

Därför arrangerar SOFF den 16 november ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på området. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.  

Genom att öka kunskaperna om medlemsföretagens produkter och tjänster relaterat till SatCom, hoppas vi att medlemmarna kan ”klustra” ihop erbjudanden och tillsammans vinna större ar på området. 

Möjlighet finns för deltagande företag att presentera produkter, intressen av samarbeten, samt medtagande av vissa produkter/foldrar/skärmar. SOFF förbehåller sig rätten att, vid stort intresse, välja ut vilka företag som får möjlighet att presentera.

Nätverksmötet inkluderar en gemensam mingellunch och är öppet för medlemsföretag samt representanter för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV och MSB.

Stockholm
16 november 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 09.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang