Hoppa till innehåll

Affärskluster – Drönare/anti-drönare

* av olika utformning utgör en alltmer central roll i det nationella försvaret, likväl samhället i övrigt. Användningsområdena är breda varav dess syfte är mångfacetterat. Sett till kriget i Ukrna har drönare/anti-drönare visat sig utgöra ett viktigt offensivt och försvarssystem.

Idag finns flera medlemsföretag som producerar drönare och anti-drönarsystem av olika användningsområden, en försvarsmakt som vill öka antalet system i arsenalen, samt myndigheter och forskningsinstitutioner som bevakar dess utveckling.  

Därför arrangerar SOFF den 4 oktober ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på området. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.  

Genom att öka kunskaperna om medlemsföretagens produkter och tjänster relaterat till drönare och anti-drönare, hoppas vi att medlemmarna kan ”klustra” ihop erbjudanden och tillsammans vinna större ar på området. 

Möjlighet finns för deltagande företag att presentera produkter, intressen av samarbeten, samt medtagande av vissa produkter/foldrar/skärmar.

SOFF förbehåller sig rätten att, vid stort intresse, välja ut vilka företag som får möjlighet att presentera.

Nätverksmötet inkluderar en gemensam mingellunch och är öppet för medlemsföretag samt representanter för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV och MSB.

* Med drönare avses obemannad luftfarkost eller UAV.

Stockholm
4 oktober 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

10:00-14:30

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan
Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade evenemang