Hoppa till innehåll
13 feb 2024
Gudrun – SOFFs expert i utredningen om säkerhetsskydd

En dynamisk säkerhetsmiljö ”Sverige och dess företag står inför ett alltmer komplicerat säkerhetspolitiskt landskap,” inleder Hansson vårt samtal. ”Den rådande situationen kräver att vi ständigt utvärderar och anpassar vårt sätt att skydda kritisk infrastruktur och känslig information.” Det är mot denna bakgrund som den nya statliga utredningen tar sin början, med ett tydligt uppdrag att …

Läs mer
1 feb 2023
Delning av cyberunderrättelser – viktigt för företagen och för Sverige

Inom ramen för Natos projekt Smart Defence utvecklades ett i grundet belgiskt initiativ till projektet ”Malware Information Sharing Platform” (Misp). Misp bygger på idén att tillsammans förhindra cyberattacker genom att dela information i en teknisk plattform. Styrkan med Misp är att denna typ av informationsdelning möjliggörs utan att parter behöver dela detaljerna kring exempelvis en …

Läs mer
7 okt 2021
Cyberattacker mot industrin

– Cyberattacker i värdekedjor ökar där angriparen, ofta statsunderstödd, riktar attacken mot en leverantör för att i slutändan kunna slå ut ett bredare spektra företag. Det är avgörande för svensk konkurrenskraft och innovation att hela värdekedjan känner till hot och vidtar åtgärder för att stärka sin egen cybersäkerhet, säger Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar på …

Läs mer
30 sep 2021
Vägledning ska hejda spioneri i svenska forskningsmiljöer

Sverige är ett världsledande innovationsland med framgångsrika teknikföretag och därför särskilt intressant för spionage, ett faktum som Säkerhetspolisen har påtalat under flera år. För att hjälpa företag och andra aktörer inom innovationssystemet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten. – Om vi uppmärksammar säkerhet …

Läs mer