Rejlers skapar lösningar för ett säkrare Sverige, #Rejlers

Samhället utvecklas i snabb takt när det kommer till nya digitala lösningar. Det oberoende teknikkonsultbolaget Rejlers erbjuder tjänster inom försvar, civilt försvar, krigsberedskap och säkerhetsskydd. Rejlers förvärvade nyligen teknikkonsultbolaget Pondra AB, som ett led i bolagets tillväxtstrategi och att stärka erbjudandet inom affärsområdet Försvar och Säkerhet.

Verksamheten har nu stärkts med ett flertal medarbetare med gedigen erfarenhet inom försvar och samhällssäkerhet, både mot offentlig och privat sektor.

— Vi ser att Pondras långa erfarenhet från försvars- och säkerhetssektorn är ett bra komplement till Rejlers, säger Jaime Rico, affärsområdesansvarig för Försvar och Säkerhet.

Läs hela nyheten.
Läs också mer på www.rejler.se