Hoppa till innehåll

Knowit utvecklar norska Tullverkets digitala varuflöde

Tolletaten, det norska Tullverket, ska modernisera det digitala varuflödet in och ut ur landet. Knowit är utvald som samarbetspartner inom avtalsområdet för gods- och tullhantering. Avtalet har ett totalt värde på upp till 270 miljoner norska kronor under sex år.

– Under det sista årtiondet har vi arbetat med att bistå den offentliga sektorn i Norge med digitalisering av både system och processer. Några goda exempel är NAV, norska Skatteverket och Oslo kommun. Att vi nu fått förtroendet från norska Tullverket att genomföra ett så omfattande uppdrag är verkligen en fjäder i hatten, säger Per Wallentin, VD ch Koncernchef på Knowit.

I anbudet fick Knowit bäst betyg i kvalitet, i hård konkurrens med flera andra stora norska leverantörer. Knowit kommer att nyttja flera delar av den norska organisationen i uppdraget och i samarbete med Capra Consulting som underleverantör.

– Tullverket har letat efter en leverantör som kan bistå dem med att utveckla sin organisation och samtidigt har tillräcklig kapacitet för att lösa uppdraget. Det handlar till stor del om att förstå Tullverkets samhällsuppdrag, bygga förtroende och arbeta tillsammans för att leverera värde, lära och förbättra baserat på de erfarenheter vi gör när vi arbetar tillsammans, säger Bård Singstad, kundansvarig på Knowit.

Centralt i uppgiften att modernisera Tullverkets tekniska lösningar är att kunna hantera ökad volym och ökade krav på effektivitet – samt att säkra ett informationsflöde som gör att information om godshantering kommer i förväg eller som senast vid gränspassage. Inte i efterhand som det ofta ser ut idag.

– Digitaliseringen är kärnan i de utmaningar inom området godshantering och tullhantering som Tullverket står inför. Moderna tekniska lösningar ska stötta Tullverket att leverera i enlighet med sitt samhällsuppdrag. Därtill ingår en central uppgift att vidareutveckla Tullverkets utvecklingsorganisation och bidra till att bygga effektiva team, avslutar Singstad.

För mer information, kontakta:

Bård Singstad, kundansvarig Knowit, +47 41 421 829 eller bard.singstad@knowit.no

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Företagsnamn:
Knowit Dataunit AB
Adress:
Box 1087
Postnummer och Ort:
101 39 Stockholm
Webbplats:
www.knowit.se
Telefonnummer:
+46 (0)8 7 00 66 00

Relaterade nyheter