Hoppa till innehåll

Combitech förvärvar SecureCom

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, stärker sin position inom Cyber Security genom att förvärva verksamheten i betalningssäkerhetsföretaget SecureCom.

SecureCom är ett konsultföretag med spetskompetens inom kortbetalningar för bank- och finanssektorn. Företaget erbjuder tjänster som säkerhetsgranskningar, krypteringsnycklar och utskrift av PIN-koder. Kunderna finns främst på den nordiska bank- och finansmarknaden. Combitech tar nu över verksamheten i SecureCom, som blir en del av företagets svenska bolag.

– SecureComs spetskompetens och nordiska kundbas inom bank- och finanssektorn är ett led i våra strategiska ambitioner att växa inom Cyber Security. Genom förvärvet befäster vi vår position som ledande inom Cyber Security i Norden. Genom förvärvet får SecureComs kunder tillgång till ett komplett tjänsteutbud inom informationssäkerhet, säger Pernilla Rönn, affärsområdeschef informationssäkerhet, Combitech.

– Genom att verksamheten blir del av en större koncern skapar vi långsiktig stabilitet för våra befintliga kunder. Förutom att de genom Combitech får tillgång till ett brett tjänsteutbud inom Cyber Security, får vi en mycket stark gemensam kompetens inom krypto och säkerhetsgranskning, där Combitech tillför lång erfarenhet av att leverera kryptolösningar till bland annat försvarsindustrin, säger Stefan Simonsson, huvudägare i SecureCom.

SecureCom har sitt huvudkontor i Alingsås och har ett 10-tal medarbetare. Combitech avser att successivt flytta verksamheten till sitt kontor på Lindholmen i Göteborg.

 

För ytterligare information
Pernilla Rönn, affärsområdeschef informationssäkerhet, Combitech
Tel: 0706-950 227, E-post: pernilla.ronn@combitech.se

Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Läs mer på www.combitech.se