Cyberkompetens

Workshop om cyberförsvarsforskning

SOFF arrangerar ett samtal om cyberförsvarsforskning och vägen framåt. Workshopen utgår från den rapport SOFF nyligen lanserat om utbud och efterfrågan inom FoT-området som en del av Cyberförsvarsgruppens prioriterade arbete för 2021.

Vid workshopen deltar representanter från SOFF medlemsföretag, myndigheter samt akademi. Diskussionerna tillämpar Chatham House reglerna. Antalet platser på workshopen är begränsat, vid stort intresse kommer platser att fördelas efter ambitionen att få olika perspektiv presenterade.

Läs rapporten här: Luckor i cybersäkerhetsforskningen? – SOFF

Vid intresse att delta, kontakta Carina Dios Falk.