Hoppa till innehåll

Tjänsteförsvarsdagen 2021 – framflyttad

Då denna dag krockar med Centrala Försvarsmaktsrådets konferens med tema Totalförsvar – samhällets kompetens- och personalförsörjning har vi valt att flytta fram Tjänsteförsvarsdagen till våren 2022. Datum kommer att meddelas inom kort.

Tjänsteförsvarsdagen är ett forum mellan marknaden och Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

I år genomförs dagen som ett webinarium på temat ”Tjänster i tillväxt”.

Hur vill försvarsmyndigheterna utveckla tjänstedelen under kommande tillväxt?
Vad behöver företagen för förutsättningar för att möta Försvarsmaktens och FMV:s behov?
Vilka är de ågående och kommande upphandling inom tjänsteområdet?
Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens, det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella.

Seminariet kommer att genomföras som ett webinarium.

Länk (digitalt)
10 november 2021

Plats

Webinarium

Tid

Framflyttad

Organisatör

Försvarsmakten, FMV, SME-D och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Avgift

950:- för medlemmar i SOFF och SME-D
1950:- för andra företag

| Uppdaterad:

Relaterade evenemang