SOFIC2017

SOFF:s styrelse har styrelsesammanträde

Den 30 augusti 2017 har SOFF:s styrelse styrelsemöte.

Dagordning och underlag till mötet sänds ut av SOFF:s kansli.