SOFF:s stämma 2017

Obs, Anmälan senast onsdag 26 april kl. 12.00.

Ordinarie stämma hålls varje år före maj månads utgång på tid och ort som styrelsen bestämmer.
Nästa stämma hålls torsdagen den 27 april kl. 16.00 2017 på Storgatan 5 i Stockholm.
Stämman fattar beslutar bl.a. om föreningens principer, ramar samt utser styrelse.

I samband med stämman arrangeras ett seminarium och en nätverksmiddag.

Seminariet inleds kl. 15.00 med ett Panelsamtal med Anders Lindberg (Aftonbladet), PM Nilsson (Dagens Industri) och Johanne Hildebrand (författare, krigskorrespondent) om ”Försvaret – med folket och företagens stöd?”. Därefter vidtar den formella stämman och följs av anföranden av statssekreterare Jan Salestrand.

Plats: Storgatan 5, Stockholm
Anmälan: Formell kallelse skickas senast 4 veckor innan stämman