SOFF styrelsemöte

Den 27 september har SOFF:s styrelse ett extra möte för att diskutera och ta ställning till var föreningens verksamhet ska bedrivas från år 2022.