SOFF Ordförandemöte

Den 20 oktober 2020 kl. 10.00 – 13.00 bjuder vi in till ett möte för SOFF:s samtliga ordföranden i de olika medlemsgrupperna.

Under mötet kommer respektive medlemsgrupps ordförande redogöra om vilka de viktigaste punkterna är samt hur grupperna fungerar/arbetar.

Detaljerat programupplägg kommer att delges deltagarna närmare mötet.

För mer information, vänligen kontakta Robert.