SOFF Ordförandemöte

Den 4 maj 2022 kl. 12:00 – 15:00 bjuder vi in till ett möte för SOFF:s samtliga ordföranden i de olika medlemsgrupperna.

Under mötet kommer respektive medlemsgrupps ordförande redogöra om vilka de viktigaste punkterna är samt hur grupperna fungerar/arbetar.

Detaljerat programupplägg kommer att delges deltagarna närmare mötet.