Hoppa till innehåll

Rundabordssamtal Exportkontroll – Efterkontroller

Efterkontroller – Var står vi och vad innebär detta för företagen?

Den 23 juni genomför SOFF ett rundabordssamtal på ämnet efterkontroll. Bl.a. kommer vi att beröra:

Trenderna för efterkontroller av exporterade försvarsprodukter i utlandet har rört sig i olika riktningar genom Europa. I regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2019 hänvisades det till att bland annat Tyskland infört efterkontroller – frågan är dock: vilka är egentligen erfarenheterna, trenderna och effekterna?

Den svenska KEX-utredningen, vars ändringar och tillägg trädde i kraft våren 2018, föreslog införandet av efterkontroller i Sverige där ISP utpekades som ansvarig myndighet för genomförandet.

Då förfarandet fortfarande är under beredning och inga beslut tagits, finns givetvis flertalet följdfrågor.  Hur ska företagen reglera detta i sina avtal och vad händer om en mottagare är motstridig?

Det är frågor som dessa som vi vill försöka reda ut på detta första rundabordssamtalstillfälle som inleder en serie av tillfällen med olika teman.

Praktisk information:

Datum: 23 juni 2020
Plats: Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)
Tid: 10:00 – 12:00 med efterföljande mingellunch.

För mer information och anmälan, kontakta:

Fredrika Storm  Telefon: 070-330 40 32

Länk (digitalt), Stockholm
23 juni 2020

Plats

Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen) samt via länk (Teams)

Tid

Kl. 10.00-12.00

Till anmälan
| Uppdaterad:

Relaterade evenemang