Hoppa till innehåll

Release av SOFF:s MISP

För att försvara Sverige mot statsunderstödda cyberoperationer behöver företag och myndigheter dela cyberunderrättelse med varandra om sårbarheter, hot och aktörer. För utan en bättre situationsmedvetenhet och lägesbild är risken hög att samhället påverkas.

SOFF har länge arbetat med att dela hotinformation mellan medlemmarna och sedan 2022 arbetar SOFF även med en teknisk plattform för att tillsammans öka cybersäkerheten och kunskap. Plattformen, en s.k. MISP, innebär att medlemmarna strukturerat och automatiserat kan dela information på ett säkert sätt.

Det var inom ramen för Natos projekt Smart Defence ett i grundet belgiskt initiativ utvecklades; ”Malware Information Sharing Platform” (MISP). MISP bygger på idén att tillsammans förhindra cyberattacker genom att dela information i en teknisk plattform.

I syfte att dela information om vad som delas och hur vi delar cyberunderrättelse arrangerar SOFF en demonstration av vår MISP. Vi kommer även berätta om planerna framåt för hur vi inom MISP:en och tillsammans med andra externa aktörer kommer att utveckla MISP:en.

Datum: 22 Maj
Tid: 16.00 – 18.00
Adress: SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Stockholm
22 maj 2023

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 16.00-18.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang