Möte med nätverksgrupp: Cybergruppen

Nätverksmöte

Den 30 oktober 2017 kl. 13.00 – 15.00 har Cybergruppen möte.

För att särskilt samla aktörer med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor kommer en nätverksgrupp att bl.a. bjudas in för att för Teknik & Säkerhetsforum ta fram en folder om marknaden samt ett positionspapper för SOFF.

För mer information, vänligen kontakta Hanna Stenvall.