Möte med medlemsgruppen Strategisk försörjning

Den 9 december kl. 09.30-12.00 träffas medlemsgruppen för Strategisk försörjning.

På mötet kommer fokus att ligga på materielförsörjningsutredningen, men även upphandlingsfrågor generellt kopplat till Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Mötets underlag med dagordning finns som vanligt i SOFF-portalen.