Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Samhällssäkerhet

Business meeting with work on contract

Den 22 januari 2020 kl. 09.30 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet och civilt försvar möte.

Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området.

Kallelse och mötesagenda sänds ut av kansliet. För mer information, vänligen kontakta Ulf Dahlberg.

22 januari 2020

Plats

Denna gång hos SOFF:s medlemsföretag Basalt. För mer information, kontakta Ulf Dahlberg,

Tid

Kl. 09.30 - 12.00

Organisatör

SOFF

| Uppdaterad:

Relaterade evenemang