Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet

Business meeting with work on contract

Den 4 oktober kl. 09.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet och civilt försvar möte.

Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området. Vid mötet gästar representanter för Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TPSAMS) för att berätta mer om privat-offentlig beredskapssamverkan i deras sektor. Mötet kommer också att påbörja planering av gruppens verksamhet för 2023.

Kallelse och mötesagenda finns uppdaterat på SOFF-Portalen

Länk (digitalt), Stockholm
4 oktober 2022

Plats

Digitalt via länk samt fysiskt på Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 09.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

| Uppdaterad:

Relaterade evenemang