Möte med medlemsgruppen för legala frågor

Den 16 november kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte.

Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper.

Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet.
Ordförande är Mikael Enberg, Saab, och vice ordförande är Linda Hägglund, BAE Systems Hägglunds.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.