Möte med medlemsgruppen för FoU

Temat på gruppens möte den 4 oktober är de europeiska försvarsprogrammen.

Gäster på mötet är FMV som baserat på Perspektivstudien och de förmågor som behövs tas fram ger sin bild av fortsatt process.

Preliminär agenda:
– Europeiska försvarsfonden – status i förhandlingar inkl PADR & EDIDP
– Den nationella processen
o Utgångspunkter
o Processen
o Behoven
o Utmaningarna

För mer information om medlemsgruppen, vänligen kontakta Camilla.