Möte med medlemsgruppen för exportkontroll

Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.
Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli.
Ordförande är Björn Uggla, Saab
För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård