Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar

Den 3 september har SOFF:s medlemsgrupp för Cyberförsvar möte.

Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor.
Gruppen arbetar med en handlingsplan för cyberförsvar. Gruppen har tagit fram ett flertal positionspapper för SOFF.
Kallelse och mötesagenda sänds ut av SOFF:s kansli.
För mer information, vänligen kontakta Annika.