Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar

Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse för och verksamhet inom cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med identifierade mål och aktiviteter.

Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska vara ett kompetensutvecklande och förtroendefullt forum.

Denna gång gästas vi av Fredrik Färnquist (Generalsekreterare) och Ulf Johansson från Frivilliga radioorganisationen (FRO). De kommer att berätta om sin verksamhet och sitt nya uppdrag inom cybersäkerhet.

Kallelse och mötesagenda sänds ut av SOFF:s kansli och finns i SOFF-portalen inför varje möte. För mer information, vänligen kontakta Ronja.