Möte med medlemsgrupp: SamSäkgruppen

Medlemsgruppsmöte

Utmaningarna inom samhällets säkerhet samt kopplingar till bl.a. civilt försvar och försörjningstrygghet innebär att antalet frågor som särskilt rör samhällsäkerhet ökar. Nätverksgruppen blir central för utformandet av positioner och remissvar, men även för att öka kunskapen om branschens utmaningar och möjligheter.

Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, vänligen kontakta Hanna Stenvall.