Möte med medlemsgrupp Miljö

Den 14 maj 2019 har SOFF:s medlemsgrupp som arbetar med Miljöfrågor möte.

Gruppen svarar för frågor som rör miljökrav och miljöpåverkan. Gruppen följer upp hur miljökrav från kunder och i lagstiftning utvecklas samt hur de kan omhändertas inom medlemsföretagen.

Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, kontakta: Camilla Dättermark