Möte med medlemsgrupp: Cybergruppen

Medlemsgruppsmöte

För att särskilt samla aktörer med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor kommer en nätverksgrupp att bl.a. bjudas in för att för Teknik & Säkerhetsforum ta fram en folder om marknaden samt ett positionspapper för SOFF.

Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, vänligen kontakta: Hanna Stenvall