Möte med medlemsgrupp cyber

Den 2 oktober 2019 kl. 13:00 – 15:30 har SOFF:s cybergrupp möte.

Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor.
Gruppen arbetar med en handlingsplan för cyberförsvar. Gruppen har tagit fram ett flertal positionspapper för SOFF.
Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.
För mer information, vänligen kontakta Annika Avén.
Läs mer om SOFF:s arbete med cyberfrågor.