Medlemsmöte i Karlskoga

Den 6 april kl. 14.00 har vi ett medlemsmöte i Karlskoga för företag i regionen.

Totalt är ett femtontalet medlemsföretag verksamma i regionen och syftet med mötet är att diskutera aktuella trender och processer på försvarsmarknaden i allmänhet och kompetensförsörjning samt totalförsvar i synnerhet.

Mötet hålls på Bofors Hotell och avslutas med ett mingel.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta Niklas.