Medlemsmöte i Göteborg

Den 27 november kl. 17.30 har vi ett medlemsmöte i Göteborg för företag i regionen.

Syftet med mötet är att diskutera aktuella trender och processer på försvarsmarknaden i allmänhet och europeiska försvarsfonden samt totalförsvar i synnerhet.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta Robert.